Nasze Labolatorium

Roztoczański Związek Pszczelarzy posiada specjalistyczne laboratorium zakładowe, wyposażone we wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania oznaczeń chemicznych i organoleptycznych miodów pszczelich.


Wszystkie badania są podstawą jakościowej oceny miodów i prowadzone są zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. 2015 poz. 850),
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003r. Nr 181, poz. 1773),
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94),
Ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 44),
Polską Normą PN-88/A-77626:1988 Miód pszczeli .

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne sprowadzają się w szczególności do:

–    badania prób miodu, dostarczanych do zakładu przez pszczelarzy,

–    ocena jakości surowca podczas jego przyjęcia i jego wycena,

–     nadzór nad dekrystalizacją miodu i gruntowna jego ocena po zakończeniu tego procesu,

–    bieżąca kontrola rozlewu miodu – kontrola czystości opakowań, prawidłowości napełniania, etykietowania i magazynowania prowadzona według wymogów PN-88/A-77626.

Zestaw do Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej
(zestaw HPLC – High Performance Liquid Chromatography)

RZP współpracuje z czołowymi krajowymi placówkami badawczymi i naukowymi. Aktywnie uczestniczy
w seminariach i pracach nad zmianami przepisów dotyczących jakości polskich miodów pszczelich
w perspektywie integracji polskiej gospodarki żywnościowej z gospodarką żywnościową Unii Europejskiej. Od lat współpracujemy z Institut für Honig-Analytik w Bremen.

Nasze produkty

Zapraszamy do naszego sklepu

14.00

Miód wielokwiatowy 400 g - stany alergiczne dróg oddechowych - wyczerpanie fizyczne i psychiczne - serce i naczynia krwionośne

Kup produkt

42.00

Miód gryczany ma zabarwienie ciemne aż do brunatnego. Przechowywany przez dłuższy czas w warunkach, umożliwiających dostęp światła, zmienia barwę do ciemnobrunatnej, praw

Kup produkt
Kontakt

Roztoczański Związek Pszczelarzy

Tomaszów Lubelski

Zakład Produkcyjny RZP, ul. Sybiraków 13, 

Rogóźno, 22-600 Tomaszów Lubelski

Dział handlowy tel. 84 664 20 92
Napisz do nas: kontakt

Roztoczański Związek Pszczelarzy All Rights Reserved. Developed by ONEBIT